Verander de wereld

 

man per man

 

Inschrijving

Initiatiedatum

Doe een donatie

Het Avontuur

MKP International

Initiaties

Inititiatie Weekends in 2024

Mannencirkels

Gemeenschappen en regio's

Ze zijn al geïnitieerd

The ManKind Project

Onze organisatie

Wij zijn een groep mannen, allen lid van “ManKind Project Belgium”,  een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) met als belangrijkste doel het ontwikkelen van leiderschap, emotionele intelligentie en integriteit bij zijn leden.

Onze bestaansreden

“Het ManKind Project” ontdekt nieuwe manieren om een man te zijn in de 21e eeuw. Ieder mens, ongeacht zijn afkomst of filosofische, politieke of religieuze overtuiging, krijgt de kans om zijn of haar leiderschapspad te verkennen, te bouwen aan zijn of haar missie in dienst van de wereld, zijn of haar verantwoordelijkheid te nemen en zijn of haar wonden te helen.

Onze missie

De missie van MKP is om een veiligere, meer broederlijke en zorgzame wereld te creëren door mensen in staat te stellen om te groeien en “beter” te zijn.
MKP bereikt dit door het ondersteunen van mannencirkels over de hele wereld en door het organiseren van trainingen en persoonlijke ontwikkelingsactiviteiten.

Onze waarden

De mannen die zich bij ons aansluiten, delen het verlangen naar zelfontplooiing. Zij herkennen zich in sterke waarden. MKP biedt hun een ruimte om zich te engageren en deze waarden in hun dagelijks leven in praktijk te brengen, en om hun volwassenheid als man op een volwaardige en volledige manier te beleven, door er zin aan te geven:

ManKind Project biedt

  • Initiaties in man-zijn
  • Workshops en trainingen
  • Regelmatige mannencirkels
  • Een collectief broederschap

Volgende initiaties

Volgende terugkom avonds

Onze waarden

Les hommes qui nous rejoignent partagent le désir de l’accomplissement de soi. Ils se reconnaissent dans des valeurs fortes. Le MKP leur offre un espace pour s’engager et mettre en pratique ces valeurs dans leur vie quotidienne, et vivre leur maturité d’homme de façon pleine et entière, en leur donnant du sens :

Verantwoordelijkheid

Wat we moeten doen, doen we. We accepteren de gevolgen van onze acties, woorden en emoties.

Authenticiteit

We spreken vanuit ons hart, uitgaande van wat we zijn, van waar we zijn.

Respect

We besteden aandacht aan de impact van onze acties op anderen en behandelen iedereen met aandacht.

Mededogen

We voelen ons verbonden, in empathie met het lijden van anderen. We handelen met liefde en we doen ons best.

Vrijgevigheid

Als onderdeel van onze levensmissie zijn we constant op zoek naar werk voor de wereld.

Integriteit

We herkennen deze waarden niet alleen. We proberen ze echt elke dag te belichamen

Diversiteit

Bewust van het belang van leven in harmonie met mensen die anders zijn dan wij, gaan we verder dan de grenzen die zijn vastgesteld door het geloof in de superioriteit van bepaalde klassen, de racisme, seksisme of homofobie. We doen ons best om elkaar te begrijpen en onze verschillen te vieren.

Doe mee aan het ManKind Project

Zij deden het…

en zij getuigen

“Toen ik de vijftig naderde wou ik iets doen om die overgang te markeren. Ik dacht eerst aan een verblijf in de woestijn maar toen vertelde een bevriend therapeut me over de nieuwe krijgers. Ik had al eens een workshop voor persoonlijke groei gevolgd maar voor mijn vijftigste verjaardag wou ik verder gaan. Ik had gehoord dat het hard was, maar dat maakte me niet bang, integendeel. Ik wou iets strafs. Ik dacht dat het fysiek zwaar zou zijn, meer dan het in werkelijkheid was. Ik heb mezelf beter leren kennen. Ik besefte dat ik een angstig persoon ben, dat ik handel in functie van mijn angsten… Angst om mijn gevoelens, om mijn mening uit te drukken … Ik weet nu dat als er iets in mijn leven niet gaat, dat meestal niet de fout van anderen is.” [Herman]

Inschrijving