Ethische richtlijnen Deze regels voor ethische relaties komen voort uit de belangrijkste waarden van het ManKind Project: verantwoordelijkheid, authenticiteit, mededogen, gulheid, integriteit, leiderschap, multicultureel bewustzijn en respect. Ik ga er mee akkoord om deze waarden op te nemen in mijn leven door het eren van de bedoeling van dit document. Ik ben vastbesloten de kwetsbaarheid van een andere persoon niet te misbruiken. Dit betekent: Ik ben ervan bewust dat een relatie uitbuitend kan zijn, wanneer ik mijn positie of ervaring in het ManKind Project gebruik om in mijn voordeel iemand anders te beïnvloeden, vooral als ik weet dat die persoon kwetsbaar is op dat moment. Ik begrijp dat deze uitbuiting op elk moment kan plaatsvinden en een persoon kan meer kwetsbaar zijn kort na de inwijding. Als lid van het ManKind Project, verbind ik mij ertoe om aan geen financiële, zakelijke, therapeutische of seksuele relatie deel te nemen, die een redelijk persoon zou beoordelen als uitbuiting. Indien ik op enig moment vind dat mijn acties de kwetsbaarheid van een man kunnen misbruiken, of als ik aangesproken word over mijn gedrag, zal ik degenen raadplegen die ik vertrouw en die me zullen confronteren met mijn gedrag en de onderliggende motivaties. Ik ben verantwoordelijk (accomptable) voor mijn daden en ik ga akkoord om aansprakelijk (accomptable) te worden gehouden door mijn gemeenschap en het ManKind Project. Als ik geloof dat een man gebruik maakt van de kwetsbaarheid van een andere man, zal ik hem ter verantwoording roepen. Als een peer review proces wordt uitgevoerd, dat tot de conclusie komt dat ik de kwetsbaarheid van een andere persoon heb uitgebuit, ben ik het er mee eens dat passende maatregelen binnen de gemeenschap en het ManKind Project worden genomen. Als lid van het ManKind Project, zal ik me aan de richtlijnen van dit document houden. Verspreiding van de richtlijnen. Dit document zal beschikbaar zijn op alle websites, zowel publiek als privaat, van alle centra en gemeenschappen van het ManKind Project, en zal per kwartaal worden verstuurd via e-mail. Elk centrum zal een kopie van dit document toevoegen aan elk “pack” zowel voor de staff-leden als voor de nieuwe broeders. Aan het einde van het IANK zal dit document met de nieuwe broeders worden besproken, alsook tijdens elk volgend integratie weekend. De volgende verklaring zal worden opgenomen in de verbintenis van elke deelnemer voor alle opleidingen van het Mankind Project (behalve IANK) en alle inschrijvingen en verbintenissen van de staff-leden: “Ik heb de regels voor ethische relaties van het Mankind Project gelezen en ga ermee akkoord mij daar strikt aan te houden.”