De ontstaansgeschiedenis van MKP

 

De begintijd van het New Warrior Network

1982: Bill Kauth, Ron Hering en Rich Tosi – die op het punt staan de stichters te worden van MKP – krijgen een klik bij het aanhoren van een interview met Robert Bly

blyOur dads could not give us what we needed, so women raised us and we can’t learn about manhood from women, so we have got to learn about manhood from each other. (Onze vaders hebben ons niet kunnen geven wat we nodig hebben. Wij zijn opgevoed door vrouwen bij wie we niets konden aanleren over mannelijkheid. We zullen dus elkaar moeten opvoeden wat dat betreft.)

Het was voor hen duidelijk dat er geen betekenisvolle overgangsrituelen tot de mannelijkheid meer zijn, en dit al generaties lang.

1984: Het begin van uitwisselingen over het creëren van een transformatieproces voor mannen. Hieruit ontstond ‘een training’ met als hoofddoel: beslissen op basis van passie (passioneel beslissen). Creëer een daadwerkelijk mannelijk initiatieritueel met een tweevoudig doel: een gemeenschap creëren, en individuën bekrachtigen.

1985: Het eerste Wildman Weekend vindt plaats. Bly suggereert dat de wildeman geen goed beeld weergeeft van het weekend, waarop de naam New Warrior Training Adventure (NWTA)/Initiatie-Avontuur van de Nieuwe Krijger (IANK) aangenomen werd.

De integratie na het weekend

1986:De impact van het IANK-weekend is van dien aard, dat drie tot zes maanden nodig zijn om de nieuw opgedane kennis te integreren in het leven van alledag. Hoe sneller de contacten tussen deze mannen, hoe dichter in de tijd, des te sneller zal hun integratie zich volmaken.

Uit deze dubbele vaststelling ontstond het idee van integratiegroepen of i-groepen, gespreks- en werkgroepen. Dit sloeg onmiddellijk aan.

Eén missie : de essentie van mannelijkheid

1995: Na bijeenkomst van de uitvoerende raad te Windsor (Canada) wordt op initiatief van Bill Kauth een missie aangekondigd : “We are an order of men called to reclaim the sacred masculine, for our time, through initiation, training and action in the world.” (“Wij zijn een groep mannen die zich geroepen voelen om gezegende, toegewijde mannelijkheid opnieuw op de kaart te zetten, en toegankelijk te maken voor deze tijden, door initiatierituelen, opleiding en concrete actie overal ter wereld.”) Deze missie wordt het centraal thema dat elke actie van het New Warrior Network zal aansturen.

Een nieuwe verwezenlijking: The Mankind Project ™

1998: Een nieuwe stap wordt gezet om zich aan te passen aan een maatschappij in beweging: de naam wordt gewijzigd naam New Warrior Network wordt gewijzigd naar een naam die minder stereotypeert. De keuze gaat unaniem naar The Mankind Project. Het accent wordt hierdoor verlegd naar nieuwe mogelijkheden tot ontwikkeling, vooral op basis van het Internet en het internationaal karakter die de organisatie ondertussen had gekregen.

De Belgische gemeenschap

1995-2000: Fransmannen steken het Kanaal en de Atlantische Oceaan over voor een IANK-weekend.

1999: Ontstaan van de Franse afdeling : Homme Etc.

2001 (September): Eerste tweetalige weekend georganiseerd in Engeland met deelname van vijftien Franse mannen.

2002 (Oktober): Eerste week-end wordt georganiseerd in Frankrijk.

2004: Homme Etc. wordt MKP Europe francophone (MKP-EF).

2008: Vier week-ends per jaar worden er georganiseerd in Frankrijk.

Sedertdien heeft MKP EF zich verder ontwikkeld, en vandaag de dag worden er 6 IANK’s per jaar georganiseerd in Frankrijk, en er zijn meer dan 2700 leden. MKP EF is de moederorganisatie an MKP BE: ze heeft de eerste IANK-traningen helpen organiseren in België, en vervolgens heeft ze de aan de Belgische leden toegelaten om hun autonomie in handen te nemen, en hun eigen nationale vereniging te stichten (in 2016). Ze draagt bij om een sterk Belgisch leiderschap te laten ontstaan.

MKP BE geniet van de onvoorwaardelijke steun die de vereniging blijft krijgen van de Franstalige MKP EF tijdens zijn verdere bloei.

Maar de geboorte van MKP BE is een andere Geschiedenis die u hier binnenkort kan lezen…

WISCONSINMKPLOGOSM.smaller

Ron Hering, Rich Tosi et Bill Kauth, les trois fondateurs du MKP