Het Initiatie van de Nieuwe Krijger

Hoe inschrijven?

Inschrijven kan enkel op deze site via dit inschrijvingsformulier. Je moet meerderjarig zijn om je in te schrijven.

Kosten voor deelname

Het inschrijvingsgeld voor het New Warrior Initiation Adventure (IANK) bedraagt 480 € (inclusief de jaarlijkse bijdrage). Dit bedrag dekt de organisatiekosten (materiaal, voeding, accommodatie,…). Het is mogelijk om uitstel van betaling of een beurs te krijgen (zie hieronder).

Bevestiging van de inschrijving

Inschrijvingen worden bevestigd in de volgorde van inschrijving, in verhouding tot het aantal beschikbare plaatsen. De inschrijving kan pas worden bevestigd na ontvangst van de betaling. Elke onvolledige inschrijving wordt als nietig beschouwd en niet in behandeling genomen. Controleer of de betaling correct is verricht en herhaal zo nodig de inschrijvingsprocedure. Bij problemen kunt u contact opnemen met de vereniging via inschrijving@mkpbelgium.org.

Wachtlijst

Bij de inschrijving wordt een wachtlijst aangelegd. Wanneer wordt aangegeven dat een weekend vol is, is de wachtlijst ook vol. U krijgt per e-mail bericht of u daadwerkelijk bent ingeschreven of op de wachtlijst staat.

Als je op de wachtlijst staat voor een initiatie en niet kunt deelnemen wegens plaatsgebrek, krijg je automatisch voorrang om deel te nemen aan het volgende weekend in België, zonder bijkomende kosten. Je kan ook je inschrijving annuleren en een volledige terugbetaling vragen.

Voorschot

Als u alleen het voorschot bij de inschrijving betaalt, is het saldo van uw deelnamekosten betaalbaar ten laatste 25 dagen voor de start van de INGO.

Bij annulering van de inschrijving wordt het voorschot alleen terugbetaald als de kandidaat op de wachtlijst staat. In alle andere gevallen blijft het verschuldigd aan de vereniging.

Wijziging en annulering

Zodra de deelname is bevestigd (behalve voor degenen die op de wachtlijst staan), is het niet meer mogelijk de datum van deelname te wijzigen.

Om de datum van uw deelname te wijzigen, moet u uw inschrijving annuleren en zich opnieuw inschrijven door de procedure van voren af aan te beginnen.

Om uw inschrijving te annuleren stuurt u een e-mail naar inschrijving@mkpbelgium.org. In dat geval wordt alleen het saldo van de ontvangen betaling terugbetaald (na aftrek van de aanbetaling).

Betalingsfaciliteiten en financiële steun

Als je graag wilt deelnemen aan dit Avontuur, mogen er geen financiële belemmeringen zijn die je daarvan weerhouden. Wij bieden u de mogelijkheid om het resterende bedrag in termijnen te betalen. Om hiervan te profiteren, stuurt u ons (na uw aanmelding) een verzoek per e-mail naar initiation@mkpbelgium.org, met een concreet voorstel om de betaling te spreiden (bijvoorbeeld betaling in 3 maandelijkse termijnen van elk 100 euro) gedurende de maanden voorafgaand aan uw deelname.
Ook als uw financiële situatie u niet in staat stelt de deelnamekosten volledig te betalen, aarzel dan niet om ons per e-mail, via hetzelfde adres initiation@mkpbelgium.org, uw financiële situatie, de redenen voor uw verzoek en het bedrag van de financiële steun dat u nodig zou hebben, toe te lichten.

Verwerking van gegevens

De informatie die bij uw inschrijving wordt verzameld, is noodzakelijk voor uw lidmaatschap. Ze worden geautomatiseerd verwerkt en zijn bestemd voor het secretariaat van de vereniging.

De verwerking van persoonsgegevens is onderworpen aan de Belgische federale wetgeving en aan Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016. U heeft het recht op toegang tot en rectificatie van uw gegevens.

Indien u dit recht wenst uit te oefenen en informatie over uzelf wenst te verkrijgen, kunt u contact opnemen met info@mkpbelgium.org.