Het Initiatie-Avontuur van de Nieuwe Krijger

Hoe schrijf je je in?

Inschrijvingen verlopen enkel en alleen via het inschrijvingsformulier op deze pagina. Je moet meerderjarig zijn om je te kunnen inschrijven. Om je inschrijving te bevestigen, betaal je online met bancontact, IDeal, Kredietkaart,…

Deelnamebijdrage

De deelnamebijdrage voor het Initiatie-Avontuur van de Nieuwe Krijger (IANK) bedraagt €480,00. Dit bedrag dekt de kosten voor voedsel, overnachting, en het lidmaatschap voor Mankind Project Belgium (MKP BE) voor het jaar volgend op de Initiatie. Je kan ook een betalingsspreiding of een beurs aanvragen (zie onder).

Registratie en Bevestiging

De inschrijvingen worden pas bevestigd na het afsluiten van de volledige registratie. Om je inschrijving bevestigd te zien moet je dus de volledige procedure doorlopen: d.w.z. het inschrijvingsformulier op deze pagina invullen EN je betaling van het inschrijvingsgeld uitvoeren.

Indien je niet de hele inschrijvingsprocedure volgt en /of de betaling niet uitvoert, wordt je inschrijving niet geregistreerd en kan er ook geen gevolg aan worden gegeven. Ga dus goed na of je betaling correct uitgevoerd is en herbegin zo nodig de inschrijvingsprocedure van voor af aan.

Voorschot

Als je er voor kiest om nu enkel een voorschot te betalen, dient het saldo uiterlijk 25 dagen vóór het begin van het IANK betaald te zijn.

Wachtlijst

Tijdens de inschrijvingen wordt ook altijd een wachtlijst opgesteld. Als een weekend als volzet wordt aangekondigd, wordt ook de wachtlijst afgesloten. Je wordt apart op de hoogte gebracht of je ingeschreven bent en/of op de wachtlijst staat

Als je op de wachtlijst staat, krijg je prioriteit om deel te nemen aan een volgend initiatie-weekend in België. Als je beslist jouw deelname te annuleren, verlies je je prioriteit om deel te nemen aan een volgend IANK.

Wijziging en annulering

Om je deelnameaanvraag te wijzigen of te annuleren, gelieve een email naar het adres inschrijving@mankindproject.be toe te sturen. In geval van anulatie, wordt het volledige betaalde bedrag terugbetaald.

Spreiding van Betaling

Als je aan het IANK wil deelnemen, dan mag een gebrek aan financiële middelen geen obstakel zijn. We kunnen de betaling van je deelname spreiden. Om hiervan te genieten stuur je ons, samen met je inschrijving, een gemotiveerde aanvraag per e-mail naar: initiatie@mankindproject.be, met een concreet voorstel van spreiding voorafgaand het WE (bv betaling in 3 maandelijkse termijnen van €100,00) .

Beurs ondersteuning

Indien je financiële situatie niet toelaat de deelnamekosten volledig te dragen, neem dan contact met ons op. We willen alle mannen in staat stellen om deel te nemen aan dit weekend, zonder financiële discriminatie.

Sinds de oprichting van de vereniging worden regelmatig mannen financieel ondersteund met een beurs. Indien jij je in een moeilijke financiële situatie bevindt, neem dan contact met ons op via: initiatie@mankindproject.be. Leg, in je email, je financiële situatie uit, de reden voor je aanvraag en het bedrag van de gewenste financiële steun.

Verwerking van je gegevens

De informatie verzameld bij je inschrijving is nodig voor je lidmaatschap. Ze wordt onderworpen aan een geautomatiseerde verwerking en is bestemd voor het secretariaat van de vereniging.

De behandeling van de gegevens met een persoonlijk karakter is onderhevig aan de Belgische federale wetgeving en aan de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016. Je hebt recht op toegang tot en verbetering van je gegevens.

Als je dit recht wenst uit te oefenen neem dan contact op met info@mankindproject.be.